Nieuws

T-Week van zondag 3 juli t/m zaterdag 9 juli 2016

Sta je daar in de rimboe met een kapotte auto… Of de waterleiding springt en je bent op jezelf aangewezen om hem te repareren. Dan ben je blij dat je de basisbeginselen van de techniek onder de knie hebt!

De T-week is een technische cursusweek voor (toekomstige) ontwikkelingswerkers die wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT) in samenwerking met het ROC van Twente.

De T-Week is bedoeld voor mensen zonder een technische opleiding die plannen hebben om naar een ontwikkelingsland te gaan, bijvoorbeeld om als tropenarts te gaan werken, stage te lopen of of ander werk te doen. De bedoeling is om de technische vaardigheid van ontwikkelingswerkers te vergroten, door de deelnemers kennis te laten maken met nuttige en veel voorkomende technieken, zoals houtbewerking, metselen, en autotechniek. Cursisten leren zelfstandig technische klussen te ondernemen en problemen op te lossen.

Dit jaar vind de T-week plaats in de week van zondag 3 juli t/m zaterdag 9 juli. Voor meer informatie en inschrijven, ga naar http://www.wot.utwente.nl/nl/t-week. VOL=VOL!

Vacature: werken voor de medische zending in ruraal Suriname?

B&R Zorg(t) is met spoed op zoek naar een Tropenarts/Ressortarts voor één van haar relaties in Suriname. Doel is het zorgdragen voor de 1e lijns gezondheidszorg, inclusief preventie, in het toegewezen ressort op basis van de Primary Health Care uitgangspunten.

Functie

Stichting B&R Zorg(t) is met spoed op zoek naar een Ressortarts voor een van haar klanten in Suriname. Doel is het zorgdragen voor de 1e lijns gezondheidszorg, inclusief preventie, in het toegewezen ressort op... basis van de Primary Health Care uitgangspunten.
Hoofdtaken
1. Geeft leiding aan de gezondheidswerkers in het aangewezen ressort.
2. Geeft direct medische zorg aan patiënten die door de gezondheidswerkers zijn geselecteerd.
3. Coördineert preventieve programma’s in het ressort (malaria, tuberculose, STD/HIV e.d.).
4. Signaleert probleemgebieden voor de ‘public health’ (hygiëne, milieu) en adviseert over te nemen maatregelen.
5. Begeleidt Assistent Artsen, leerling GZA’s en leerling Polikliniekhulpen.
6. Begeleidt medische en paramedische studenten (geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde).
7. Draagt zorg voor een goede logistieke voorziening van de gezondheidszorg in het ressort, zoals transport, inventaris, huisvesting, medische hulpmiddelen en medicijnen.
8. Assisteert bij het opstellen van opleidingsprogramma’s voor de gezondheidsassistenten.
9. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

Resultaatgebieden

1. Epidemieën zijn beheersbaar.
2. Er is een goede samenwerking tussen functiehouder en
gezagsdragers/bevolking.
3. Patiënten worden gestimuleerd om preventieve maatregelen te
nemen.
4. Statistieken tonen een positieve trend voor wat betreft het voorkomen van ziekten.
5. Er zijn geen klachten van het personeel over de wijze van leiding geven.
6. De poli inrichting en overige logistieke voorzieningen zijn voldoende om primaire gezondheidszorg te bieden.

Functie-eisen
Opleiding:
• Academisch werk- en denkniveau
• Artsen opleiding

Ervaring:
• 6 maanden werkervaring
• Specifieke kennis/vaardigheden:
• Inzicht in technisch en logistieke zaken
• Goede communicatieve vaardigheden met personen van alle
• ontwikkelingsniveaus
• Managementvaardigheden
• Kennis van de taal van het toegewezen ressort
• Flexibel
• Besluitvaardig
• Inventief/creatief (kunnen werken met weinig tools)
• Onderscheid kunnen maken tussen ‘primary en secondary health care’
• Inzicht in budgetten
• Kostenbewust kunnen werken

U bent beginner of u beschikt al over ervaringen? U toont groot enthousiasme voor uw werk en beschikt over de eigenschap om de interdisciplinaire en collegiale samenwerking als basis voor uw werkzaamheden te beschouwen? Neem dan contact op met Mariska van Heijdoorn 0314-395191 of stuur ons een recente CV voorzien van een korte motivatie naar m.vanheijdoorn@bd-pd.nl

Cursus medisch werk in de Tropen

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) organiseert de eendaagse cursus:

‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’

Deze cursus is bedoeld voor Nederlandse verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten en artsen die van plan zijn om medisch ontwikkelingswerk te verrichten. Wellicht is dit interessant voor mensen die via uw organisatie vrijwilligerswerk gaan doen op het gebied van gezondheidszorg.

Het doel van de cursus is om Nederlandse gezondheidswerkers die in lage inkomenslanden willen werken zodanig voor te bereiden dat zij effectiever kunnen zijn in hun ontwikkelingswerk. De cursus is opgezet in lijn met de ‘Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg’ (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG).

In deze eendaagse stoomcursus wordt ingegaan op gezondheidssystemen, de mondiale architectuur van ontwikkelingssamenwerking, determinanten van gezondheid en interculturele communicatie.

zie ook: http://www.kit.nl/kit/Voorbereiding-medisch-(vrijwilligers)werk-in-ontwikkelingslanden

Data:                    27 juni 2014, 30 januari 2015
Tijd:                      9.00-17.00 uur
Locatie:              Koninklijk Instituut voor de Tropen, te Amsterdam
Kosten:               €130 (€115 voor NVTG leden)
Taal:                     Engels en Nederlands

Altijd al meer willen weten? Conflict Centraal-Afrikaanse Republiek

Ook het overzicht kwijt? Geweldconflicten op het Afrikaanse continent volgen elkaar helaas in razendsnel tempo op. Waar eerst voornamelijk verschillen tussen rijk en arm en corruptie de problemen leken te veroorzaken krijgen de conflicten steeds vaker een religieuze lading.

De problemen die ten grondslag liggen aan de huidige conflicten zijn vaak niet meer te overzien. Voor meer achtergrondinformatie over het huidige conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek is het volgende artikel zeer helder.  Waarom is er oorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek?

Een aanrader voor iedereen die het nog niet gelezen heeft: het boek Congo ( David van Reybrouck). Een boek over de geschiedenis van Congo, maar daarbij ook gelijk een heldere kijk op het kolonialisme en de slavernij  in Afrika, de conflicten in Rwanda en Oeganda en een beginnende toekomst visie op de relatie tussen investerend China en Afrika.